vrijdag 29 september 2023, 20.15 uur

Wim Diepenhorst

Wim Diepenhorst

Wim Diepenhorst (1971) begon met orgelspelen op 6-jarige leeftijd. Hij studeerde orgel en kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Tegelijkertijd studeerde hij muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht waar hij zich specialiseerde in de geschiedenis en techniek van de orgelbouw in Nederland. Na zijn cum laude afgesloten orgelstudie was hij enige jaren docent orgel, orgelbouw en improvisatie aan het Conservatorium van Amsterdam, als opvolger van zijn leermeester Hans van Nieuwkoop. Hij adviseerde namens de Orgelcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk bij diverse restauraties van historische orgels en was als inhoudelijk redacteur betrokken bij de publicatie van de imposante encyclopedie Het historische orgel in Nederland. In 2003 werd hij orgelspecialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In die hoedanigheid beoordeelt hij restauratie- en onderhoudsplannen van monumentale orgels, begeleidt hij restauraties en voert onderzoek uit naar speciale restauratiethema’s zoals de corrosie van loden orgelpijpen. Wim Diepenhorst speelt vaak samen met het bekende vocaal ensemble Cappella Pratensis, waarmee hij diverse CD-opnames maakte. In 2007 won hij de eerste prijs van het Hinsz Compositieconcours in Kampen. Als orgelspecialist adviseerde hij de bouw van het symfonische Verschueren-orgel en het door Reil gebouwde middeleeuwse orgel voor het Orgelpark in Amsterdam.

Wiegleb-orgel

Henry Purcell (1659-1695)

  1. Praeludium
  2. Fantasia a 3

Verhofstadt-orgel

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Prélude pour la Nuit

Michel Corette (1707-1795)
Concerto opus 26/6

  • Allegro
  • Andante
  • Presto

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Trio in C

Wim Diepenhorst (*1971)
3 Psalmen

Nicolas de Grigny (1672-1703)
Uit Messe pour Orgue

  1. Dialogue de flutes pour l’élévation
  2. Premier Agnus
  3. Dialogue

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fuga in C BWV 545